Nazwy ptaków wiele nam mówią o ptakach i o nas samych, o związkach człowieka z przyrodą. Ornitolingwistyka albo lepiej może ornitoetymologia to dziedzina, w której spotka się wiele dyscyplin – ornitologia, taksonomia, fonetyka, historia, geografia.

Przedstawię Wam świat ptasich nazw – nazw, które liczą sobie tysiące lat i nazw zupełnie młodych, nazw pochodzących od głosów ptaków, barwy upierzenia, kształtu dzioba lub nóg, pożywienia, sposobu poruszania się, siedliska występowania. Opowiem o nazwach pochodzących z innych języków, o nazwach zapomnianych i o nazwach przyszłości. Opowiem o tym jak zmieniały się nazwy ptaków w ostatnich wiekach i dlaczego. Odkryję przed Wami tajemnice pochodzenia nazw, które dziś wydają się niezrozumiałe. Na koniec zaś zrobimy quiz – będziemy rozpoznawali ptaki po nazwach.

Prelekcja o pochodzeniu nazw ptaków to wykład dla tych, którzy interesują się ptakami, którzy dość dobrze znają polską awifaunę i używane współcześnie polskie nazwy ptaków, a także dla miłośników języka i opisów przyrody.